دانلود نرم افزار فتوشاپ

Adobe Photoshop CC 2020

ادوبی فتوشاپ ۲۰۲۰

 

نسخه 64 بیت فقط برای ویندوز

فعال شده بدون نیاز به کرک

 1.9 GB :حجم فایل

www.bitgraph.ir  :پاسورد فایل 

Adobe Photoshop CC 2020

ادوبی فتوشاپ ۲۰19

 

نسخه 64 بیت فقط برای ویندوز

فعال شده بدون نیاز به کرک

 1.5 GB :حجم فایل

www.bitgraph.ir  :پاسورد فایل