آموزش رایگان برنامه های گرافیک

 آموزش برند سازی

در این صنف با برندسازی و شیوه های متفاوت آن آشنا میشویم.  همچنان منابع دانلود مواد گرافیکی و پروژه برند سازی هم داریم.

معرفی نرم افزارهای گرافیک

قبل از آغاز کار های عملی باید با نرم افزارهای گرافیک  دیزاین آشنا شویم. در این صنف تمام نرم افزارهای مهم را بررسی مینیم.

 آموزش گرافیک دیزاین

در این صنف شما با اساسات گرافیک دیزاین به طور نظری آشنا میشوید.  این صنف یکی از مهمترین صنف ها برای علاقمندان گرافیک و دیزاین است.

 آموزش فتوشاپ ۲۰۲۰

در این صنف شما با اساسات گرافیک دیزاین به طور نظری آشنا میشوید.  این صنف یکی از مهمترین صنف ها برای علاقمندان گرافیک و دیزاین است.

 آموزش الستراتور ۲۰۲۰

در این صنف شما با اساسات گرافیک دیزاین به طور نظری آشنا میشوید.  این صنف یکی از مهمترین صنف ها برای علاقمندان گرافیک و دیزاین است.

دانلود رایگان نرم افزار های ضروری

فتوشاپ

الستراتور

ان-دیزاین

افتر افکت

پریمیر پرو

مدیا انکودر

م - آفیس

فتوشاپ

الستراتور

ان-دیزاین

پریمیر پرو

افتر افکت

مدیا انکودر

م - آفیس